levitra online

Профилактични прегледи


Mедицинският център е оборудван със специализирани кабинети, апаратура и лаборатория за профилактични прегледи, с възможност за поемане на големи трудови колективи с пълен пакет лекарски прегледи и изследвания.

детски съоръжения
Сапани
Външна реклама
drink and drive
Гледане на карти
Онлайн Книжарница