Фондове

Застрахователни и здравно-осигурителни компании, с които медицински център "Здраве за всеки" има сключени договори:

НЗОК ДЗИ Generali България Здраве Доверие FIHealth Сългасие Uniqa Bulstrad Надежда Евроинс ЗОИ ЕЗОК ЗАД

Нагоре